E&M Teamtrainers

De magie van een team zit in de verbinding tussen de teamleden en niet zozeer in de inhoud van het werk.

Onderzoek wijst uit dat een team beter functioneert en presteert als iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Als er beter contact is tussen mensen binnen een organisatie worden er betere resultaten geboekt.

Als mensen zich echt verbonden voelen, stijgt de betrokkenheid, de productiviteit én het werkplezier aanzienlijk.

Wij nemen teams graag mee op deze reis naar nieuwe inzichten en bewustwording. Met als resultaat een team dat met plezier samenwerkt aan de te behalen resultaten.

Waar kan jouw team nog groeien?

Ons aanbod

E&M Teamtrainers laten je ervaren dat iedere schakel binnen het team evenveel waarde heeft. Middels dynamische workshops en trainingen op maat, krijgt je team een boost!

We zetten gevarieerde werkvormen en methodes in die vooral gericht zijn op het “doen”. Hiermee onderzoeken we wat er al goed gaan en waar het beter kan.

Wie zijn jullie als team in jullie volste potentie?

Over ons

Esther Strik-Haughey (1973) is teamcoach en trainer, ontwikkelt trainingen en workshops en is de bedenker van Sprinklecards. Een sprankelende persoonlijkheid die zich in de laatste 10 jaar heeft gespecialiseerd in het verbinden van groepen.

Door te werken binnen diverse sectoren met verschillende leeftijdsgroepen, kwam ze tot de ontdekking dat de magie van een goed functionerende groep met name voortkomt uit de onderlinge verbinding. Als een mens de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, talenten te ontwikkelen, zich écht onderdeel voelt van een team, dan zijn intrinsieke motivatie en betrokkenheid onmiskenbare resultaten. Ze richt zich dan ook op de soft skills, de relationele contracten, de menselijke kant van het werk.

Esther is een gedreven coach die je op een luchtige manier zal meenemen, een klein stukje de diepte in. Want dat is waar werkelijk contact wordt gemaakt. Ze bezit een mooie balans tussen rust en dynamiek. Haar kracht is om binnen korte tijd een open en veilige sfeer te creëren. Ze is een idealistische coach die gelooft in de gelijkwaardigheid van ieder mens en de meerwaarde van diversiteit binnen een team. Ze hanteert een professionele en liefdevolle benadering, die wordt ingezet met de nodige humor en speelsheid.

Esther is iemand die niet bang is om haar kwetsbaarheid als kracht in te zetten en zodoende de ander uitnodigt, dit ook te doen. “Get real” is haar motto, een voorstander van werken vanuit je authenticiteit ongeacht welke functie je bekleedt.

 

Mieke van Bussel (1967) heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van (team)coachtrajecten en het geven van trainingen. Haar achtergrond als socioloog helpt haar om groepsprocessen te analyseren en is daarbij een grote meerwaarde bij het coachen van teams. Door haar werkervaring en keur aan opleidingen beschikt Mieke over een enorme bron aan kennis en werkvormen. Zo werkt ze onder andere systemisch en met behulp van opstellingen.

Mensen tot bloei laten komen, daar ligt haar passie. Ze stimuleert mensen in hun persoonlijke ontwikkeling waarbij ze de ander uitnodigt naar zichzelf te kijken. Ze confronteert daarbij op respectvolle wijze om tot nieuwe inzichten te komen. Wanneer individuen binnen een team groeien, groeit het team vanzelf mee.

Mieke gelooft in de kracht van verbinding, die leidt tot het wegnemen van drempels, een voorwaarde om te komen tot effectief en plezierig samenwerken. Haar rust en bescheidenheid gecombineerd met haar enthousiasme en openheid zijn een mooie mix waarmee ze snel het vertrouwen van het team wint.